Regentstreet, London

Regentstreet, London

Prijs: Prijs op aanvraag

Aangeboden door Studio 2000 Kunsthandel
Het talent van de zoon van de Haagse Schoolschilder Jozef Israëls (1824-1911), Isaac (1865- 1934), werd al vroeg erkend. Na twee jaar aan de academie van Den Haag te hebben gestudeerd (1880-82), wijdde hij zich professioneel aan figuurstukken en portretten. Toen hij in 1882 zijn kapitale stuk De Begrafenis van de Jager van 2.60 x 1.40 m. inzond naar de Parijse Salon – Israels was toen zeventien jaar oud! – ontving hij veel lof van collega’s en een positieve bespreking in Le
Figaro. Toen hij drie jaar later zijn Kolonialen
naar Parijs stuurde, kreeg hij een eervolle vermelding.
Toch werkte het vroege succes een tijdlang verlammend op de jonge kunstenaar. Toen hij in
1887 in Amsterdam ging wonen raakte hij al snel
in de ban van de stad. Hij ontmoette de nieuwe
avant-garde en zocht rusteloos naar een nieuwe,
eigen stijl. George Hendrik Breitner (1857-1923)
was de exponent van de jonge schilderbeweging
en het kostte Isaac moeite hem te evenaren. Hij
trainde zijn impressionistische teken en schildertechniek
in stadsgezichten, portretten, danshuizen,
circusscènes, figuren en naakten. Exposeren deed
hij echter nauwelijks; pas in het najaar van 1890 zond hij voor het eerst weer werk in naar Arti. Pas in 1894 heeft hij dan zijn zelfvertrouwen volledig herwonnen. Isaac Israels begint dan plein-air te werken op grachten en in parken en beperkt zich niet alleen tot Amsterdam: ook in Londen en Parijs, waar hij afwisselend een atelier betrekt, vindt hij zijn onderwerpen. Schilderde hij aanvankelijk straattypes, werklui en het uitgaansleven in de
stad, rond 1900 worden zijn onderwerpen mondainer: dames in uitgaanskleding, figuren op het terras, paardrijdsters in Hyde Park, badgasten in Viareggio, mannequins bij Hirsch en Paquin, families in het park. Zijn palet licht dan ook op. Israels was tevens een fervent theaterbezoeker, zowel toneel, revues als dansvoorstellingen boeiden hem zeer. Bij verschillende gezelschappen,zoals bij Bouwmeester in Den Haag, verkreeg hij toestemming om tijdens repetities en back-stage
te schilderen. Sommige danseressen poseerden
later voor hem. Israëls
berichtte zijn vrienden dat het hem uitermate
irriteerde dat hij gehinderd werd in het reizen
door Europa. Hij verlegde zijn koers vaker naar
Engeland en was verder dus meer aan Nederland
gebonden.De in Amsterdam in 1865 geboren Isaac Israels was leerling van zijn vader Jozef. Hij volgt zijn opleiding in Den Haag. In het begin bestaat zijn oeuvre uit damesportretten, processiestukken en militaire onderwerpen. Al vroeg bleek hieruit Israels voorkeur voor mensen in actie of mensen die ergens mee bezig zijn. En al vroeg boekt hij succes, zoals blijkt uit zijn deelname in 1884 in Brussel bij Les XX.

Zijn interesse voor het ge¬wo¬ne leven is ingegeven door wat hij op de Salons in Parijs zag en de lectuur van de naturalist Emile Zola en de kritieken van J.K. Huysmans. In 1887 verruilde Israels Den Haag voor Amsterdam, waar de Tachtigers en de impressio¬nis¬ten furore maakten. Met een van hen, George Breitner, raakte hij zozeer bevriend dat ze een atelier deelden en soms naar hetzelfde model werkten.

In Amsterdam vond hij in het straatleven met zijn typen, voorvallen en stadsgezichten volop onderwerpen. In het midden van de jaren ’90 begint hij op de grachten en in de parken plein air te schilderen, los en vlot en in lichte kleuren: dagmeisjes, voorbijgangers, kinderen. Maar ook dansende paren trekken zijn aandacht en modistes en couturiers, werkend in de grote modehuizen als Hirsch, weet hij in hun karakte¬ristieke bezigheden te treffen. In de zomers trekt hij naar Scheveningen om het strandleven vast te leggen. Ook Parijs, waar hij van 1904 -’13 ver¬¬blijft, vormt zijn werkterrein en Londen, waar hij boksers en balletmeisjes schildert. In 1921 -’22 reist hij naar Java en Bali. Uit die periode stam¬men vooral figuren en portretten.


Materiaal
Canvas, Olieverf op doek
Signatuur
Rechts onder
Referentie
100-7
Afmetingen
90 x 71 cm

Aangeboden door

Studio 2000 Kunsthandel

Dorpsstraat 9 B-C
1261 ES Blaricum
Nederland

+31 356409432
http://www.studio2000.nl/

Gallerie profiel

Ontdek ook


Volg ArtListings


Site by Artimin