Twee Delftse Wandappliques met Brons-verzilverde Arm, Delft

Twee Delftse Wandappliques met Brons-verzilverde Arm, Delft

Prijs: Prijs op aanvraag

Aangeboden door Kollenburg Antiquairs BV
Deze Delftse wandappliques waren gezien de decoratie bedoeld voor de slaapkamer. De lichterotische zinnebeelden van een vrouw met een vogeltje en een man met een hoorn zullen zeker in die tijd voor iedereen duidelijk zijn geweest. De man blaast zijn hoorn om het vogeltje uit haar kooi (in zijn bed) te lokken.
De man een jager met een hoorn lijkt in zijn uiterlijk sterk op Willem IV de Friese Prins van Oranje die in 1747 stadhouder werd.
Afbeeldingen van deze prins en zijn vrouw Anna van Hannover komen weinig voor. De Prins trouwde tijdens het zogeheten tweede Stadhouderloze tijdperk. Een periode die gekenmerkt wordt door weinig oranjegezindheid. Niet iedereen wilde laten zien dat zij Pro-oranje waren. Door wandappliques met Willem IV als jager te hebben kon de boodschap verdekt worden getoond.
De voorstelling van Willem IV is ontleend aan een schilderij van hofschilder Philip van Dijk, uit 1734. Waarschijnlijk heeft de plateelschilder gebruik gemaakt van de prent van John Faber uit 1735 naar dit schilderij.
Het Tweede Stadhouderloze Tijdperk is de benaming voor de tweede periode waarin door de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel geen stadhouder werd benoemd.
De periode duurde van 1702 tot 1747, als gevolg van het overlijden van koning-stadhouder Willem III van Oranje-Nassau in 1702. Daar de Staten van Holland en Zeeland het stadhouderschap erfelijk hadden verklaard voor de nakomelingen van Willem III, en deze kinderloos overleed, werd besloten af te zien van benoeming van een opvolger.
Het stadhouderloze tijdperk gold echter niet voor de gewesten Friesland en Groningen. Na het overlijden van stadhouder Johan Willem Friso in 1711, werd zijn zoon Willem IV van Oranje-Nassau, onder voogdijschap van zijn moeder Maria Louise van Hessen-Kassel, tot stadhouder benoemd. In 1747 kwam een einde aan het stadhouderloze tijdperk met de benoeming van Willem IV tot stadhouder van alle gewesten en verheffing tot erfstadhouder.
Prins Willem IV (Karel Hendrik Friso) 1711-1751 werd geboren in Leeuwarden als zoon van Johan Willem Friso, hoofd van de Friese tak van het huis Oranje Nassau en Landgravin Marie Louise van Hessen Kassel.
Zes weken voor zijn geboorte overleed Johan Friso. Bij zijn geboorte volgde Willem IV onmiddellijk zijn vader op als stadhouder van Friesland en Groningen. In 1722 werd hij benoemd tot stadhouder van Gelderland. Zijn moeder was regentes tot 1731. In 1734 trouwde hij met Anna van Hannover. Pas in 1747 werd hij benoemd tot erfprins der Nederlanden en verhuisde hij naar Den Haag.

Periode
ca. 1735-1745
Materiaal
Delfts Aardewerk
Referentie
100-184
Afmetingen
23 x 15 cm

Aangeboden door

Kollenburg Antiquairs BV

Postbus 171
5688 ZK Oirschot
Nederland

+31 499578037
+31 655822218
http://www.kollenburgantiquairs.com/

Gallerie profiel

Ontdek ook


Volg ArtListings


Site by Artimin