Huwelijksportretten Rembrandt worden gerestaureerd in Amsterdam


2 februari 2016

Nederland en Frankrijk hebben na vier maanden onderhandelen overeenstemming bereikt over de gezamenlijke aankoop en het beheer van twee Rembrandt-schilderijen. Het Rijksmuseum zal de restauratie van beide kunstwerken op zich nemen.

Dit hebben de Nederlandse minister van Cultuur Jet Bussemaker en haar Franse ambtsgenoot Fleur Pellerin maandag bekendgemaakt in Parijs.

Voorafgaand aan de restauratie worden de werken eerst drie maanden tentoongesteld in het Louvre in Parijs. Dit zal in maart zijn en samenvallen met het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Frankrijk. Daarna zullen de portretten drie maanden te zien zijn in Amsterdam. Voordat de werken in het Louvre tentoongesteld worden, krijgen de portretten in Parijs wel een “kleine schoonmaakbeurt”.

Dat de werken in Amsterdam gerestaureerd worden is belangrijk aangezien het Rijksmuseum en het Louvre beiden een andere visie hebben op het restaureren van oude meesterwerken. Waar het Rijksmuseum veel vergeeld vernis weghaalt, vindt men in Frankrijk juist vaak dat die lagen de ouderdom van het werk extra benadrukken. Daar wordt om die reden veel minder vernis weggehaald. Over de huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit was de afgelopen maanden veel te doen. Aanvankelijk meldde minister Bussemaker dat de twee werken voor 160 miljoen euro door Nederland zouden worden aangekocht. De Tweede Kamer ging akkoord met de betaling van 80 miljoen euro. Het Rijksmuseum zou de andere helft ophoesten.

Kort hierna werd echter duidelijk dat Frankrijk de beide werken niet zomaar het land uit wilde laten gaan. De schilderijen gezamenlijk aankopen mocht niet vanwege de Franse wet die gezamenlijk bezit niet toestaat. De portretten zijn daardoor afzonderlijk aangekocht door Nederland en Frankrijk. Nederland heeft Maerten in bezit, Frankrijk Oopjen. Om ervoor te zorgen dat de stukken bij elkaar blijven zijn er in een verdrag tussen beide landen afspraken gemaakt. Zo zullen ze altijd samen worden tentoongesteld, afwisselend in het Rijksmuseum en het Louvre.

Het Rijksmuseum en het Louvre krijgen het beheer over de portretten. Afgesproken is om de schilderijen in principe niet in bruikleen te geven. Wie Maerten Soolmans en Oopjen Coppit wil bekijken zal naar Amsterdam of Parijs moeten afreizen.


Lees meer

Volg ArtListings


Site by Artimin