Portretbuste van Voltaire, naar Jean-Antoine Houdon

Portretbuste van Voltaire, naar Jean-Antoine Houdon

Prijs: Prijs op aanvraag

Aangeboden door Kollenburg Antiquairs BV
Deze portretbuste van Voltaire, naar een sculptuur van Jean-Antoine Houdon is geinspireerd op de bustes van klassieke filosofen. Veel van de buitenlandse opdrachtgevers van Houdon (zoals Catharina de Grote), maar ook een aantal verzamelaars met een vooruitstrevende smaak, wilden graag een portretbuste van Voltaire bezitten. De originele marmeren versie werd gepresenteerd op 16 april 1778, waarbij de 18-de eeuwse Franse journalist François Métra optekende: “Iedereen in Parijs gaat naar het atelier van m. Houdon om de buste van m. Voltaire te zien die zonder weerga het beste lijkt van alle portretten die men van deze patriarch gemaakt heeft”. Het nieuws dat Voltaire model gezeten had voor Houdon echode door heel Europa, waarop Catharine II van Rusland een exemplaar voor zichzelf bestelde.

Deze buste staat op een porfieren voetstuk. Porfier werd in de oudheid gevonden in Egypte, maar de vindplaats werd vergeten na de vierde eeuw en pas herontdekt in 1823, nadat Napoléon er tevergeefs naar gezocht had.

Voltaire (21 november 1694 – 30 mei 1778)
François-Marie Arouet, beter bekend onder zijn pseudonym Voltaire, was een Franse schrijver, historicus, filosoof en protagonist van de Verlichting. Hij was een fanatiek pleitbezorger van de vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat. In 1718 nam Arouet de naam Voltaire aan, een anagram van zijn achternaam gespeld in het Latijn ( AROVET LI ).

Tijdens zijn leven was Voltaire nooit voor een lange periode populair, of uit de gratie. Na tot twee maal toe te zijn opgesloten in de Bastille, verhuisde hij naar Engeland. Bij tijd en wijle werden zijn geschriften in de ban gedaan. Zijn vele internationale contacten openden de mogelijkheid om toevlucht te nemen aan het Pruisische hof van Frederik II. Maar ook hier zorgt Voltaires spotzucht voor een voortijdig einde aan zijn verblijf. Vanaf 1758 verblijft hij in het Franse Verney, nabij de Zwitserse grens.
Hier wordt de inmiddels levende legende het stralende middelpunt van een gemeenschap van trouwe aanhangers. Hij ontvangt beroemde gasten, onderhoud zijn publiek met theater en correspondeert met schrijvers, wetenschappers en staatshoofden. Ondertussen produceert hij een niet aflatende stroom van schotschriften tegen irrationalisme, intolerantie, hypocrisie en machtsmisbruik. Daarnaast weet hij de lokale industrie te stimuleren, aan zijn “Dictionaire Philosophique” te werken en ook nog een aantal lichtvoetige werken te schrijven zoals; “La Princesse de Babylon” en “Candide”.

Ter gelegenheid van de opvoering van zijn tragedie “Irène” in 1778 keert Voltaire in triomf terug naar Parijs, alwaar hij na enige maanden komt te overlijden.
Voltaire is zonder twijfel een van de prominenten van de Verlichting en had een grote invloed op de publieke opinie in het Europa van zijn tijd, mede door zijn uitgesproken ideeën, zijn verdediging van de mensenrechten en zijn literaire talent. In zijn historische studies toonde hij tevens het belang van de cultuur-historische benadering aan.

Jean-Antoine Houdon (1741 – 1828)
Jean-Antoine Houdon was een belangrijke vertegenwoordiger van de neoklassieke beeldhouwkunst. Hij was vooral befaamd om zijn sculpturen en portretbustes van belangrijke personen uit zijn tijd. Hij is vooral bekend om zijn sculpturen van Voltaire, George Washington en Napoléon. Hoewel hij tijdens zijn leven min of meer over het hoofd gezien werd, wordt Houdon tegenwoordig beschouwd als de belangrijkste Franse beeldhouwer van de achttiende eeuw. Replica’s van zijn werk worden nog steeds gebruikt als anatomisch lesmateriaal voor jonge kunstenaars.

Niet iedereen waardeerde het werk van Houdon. Tijdens zijn leven weigerde Jean-Jacques Rousseau te poseren voor Houdon. Toen Rousseau overleed, werd Houdon echter gezien als de aangewezen artiest om Rousseaus dodenmasker te vervaardigen. Houdon gebruikte dit masker later om alsnog een portretbuste van Rousseau te maken. Voor het beeld van George Washington werd Houdon uitgenodigd door Benjamin Franklin om op Mount Vernon te verblijven, zodat Washington in levende lijve voor zijn portret kon poseren.

Houdon won de Prix de Rome in 1761. Hij verbleef daarna in Rome van 1764 tot 1768. In 1771 werd Houdon toegelaten tot de “Académie de Peinture et de Sculpture” in Parijs. Hij was ook verbonden aan het hof van Lodewijk XVI, een samenwerking die eindigde met de Franse Revolutie. Tijdens het Consulat en het Empire werkte Houdon wederom voor de overheid. Tijdens de bouw van de “Colonne de la Grande Armée” was hij de leidinggevende van de betrokken beeldhouwers.

Jean Antoine Houdon ligt begraven op het “Cimetière du Montparnasse”.

Periode
ca. 1800
Materiaal
vuurverguld brons; porfyr voet
Referentie
100-343
Afmetingen
37 cm

Aangeboden door

Kollenburg Antiquairs BV

Postbus 171
5688 ZK Oirschot
Nederland

+31 499578037
+31 655822218
http://www.kollenburgantiquairs.com/

Gallerie profiel

Ontdek ook


Volg ArtListings


Site by Artimin