Kop van keizer Septimius Severus vermist


31 augustus 2010

Eind november 2009 werd de conservator archeologie van Centre Céramique geattendeerd op het ontbreken van de marmeren kop van keizer Septimius Severus, die stond opgesteld in de gangvitrine tussen Centre Céramique en Coffeelovers-De Annex.

Na de vermissing is het management en de directie ingelicht en is intern proces verbaal opgemaakt. Daaruit bleek dat de vitrine na de vermissing (nog steeds) afgesloten was en dat er geen braaksporen zichtbaar waren.

Een interne zoektocht in de verschillende depots leverde op dat het stuk daadwerkelijk als vermist moest worden opgegeven. Dit gebeurde op 12 maart 2010 zowel bij de politie, als bij het Art Loss Register. Kort tevoren was de eigenaar van het stuk, het LGOG, ingelicht over de vermissing. Het LGOG is ingelicht omdat in de documentatie van het Bonnefantenmuseum dit eigenaarschap als zodanig staat benoemd. Intussen lijkt uit een onderzoek naar de geschiedenis van de herkomst van dit stuk, het LGOG niet meer als eigenaar in beeld te zijn. Als dit zo is, is het stuk eigendom van de gemeente Maastricht.

De gang tussen de gebouwdelen is in 2005 verbouwd naar een ontwerp van bureau Coenen, met de bedoeling om in vitrines die langs de gangzijde staan opgesteld, archeologische voorwerpen uit de Bonnefantencollectie te tonen. De vitrines zijn hiervoor specifiek geselecteerd. De collectie is in 2004 door de gemeente Maastricht van het Bonnefantenmuseum overgenomen. De gemeente Maastricht heeft Centre Céramique vervolgens de opdracht gegeven deze collectie op een aantrekkelijke manier te presenteren aan het publiek.Zowel in Centre Céramique, als in de Annex, als middels bruiklenen aan derden, wordt de Bonnefantencollectie toegankelijk en zichtbaar gemaakt. Centre Céramique heeft de collectie opnieuw geïnventariseerd, herverpakt, op vondstcategorieën gesorteerd en ingevoerd in een museumregistratiesysteem. De collectie wordt ook gebruikt voor eigen tentoonstellingen, zowel in tijdelijke, als in permanente opstellingen. Dit is een uitdrukkelijke opdracht van de Provincie Limburg, die destijds aan de verbouwing van Centre Céramique fors heeft meebetaald. De keizerkop stond in een (semi)permanente opstelling.

Sinds de verdwijning zijn verschillende maatregelen genomen. Andere waardevolle stukken uit de betroffen vitrine zijn verwijderd, het sleutelprotocol is bekeken en aangescherpt, net als de toegankelijkheid van Centre Céramique in het algemeen (ook voor elektronische sleutelhouders). Ook is een tweetal andere Limburgse musea benaderd in verband met het hebben van een vermissingprotocol annex diefstalprotocol. Het monitoringprotocol is aangepast, evenals de beveiligingsmaatregels bij (tijdelijk) exposities. Een veelheid aan maatregels, waarmee de vermiste kop helaas niet terugkomt!


Lees meer

Volg ArtListings


Site by Artimin