Topstuk beeldhouwer Adriaen de Vries nieuw in Rijksmuseum


1 juli 2015

Het topstuk van 17de-eeuwse beeldhouwkunst dat het Rijksmuseum wist te verwerven, is vanaf nu te zien op de Eregalerij van het Rijksmuseum. De Bacchant van Adriaen de Vries (1556-1626) behoort tot de beste werken van de belangrijkste beeldhouwer die Nederland heeft voortgebracht en waarvan tot op heden werk ontbrak in Nederlandse collecties.

Het topstuk had medio december 2014 niet voor 22.4 miljoen euro verworven kunnen worden zonder de uitzonderlijke steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds), Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit, BankGiro Loterij, Rijksmuseum Fonds, VSBfonds, Mondriaan Fonds, een particuliere schenking en de Rijksmuseum International Circle.

Wim Pijbes, hoofddirecteur Rijksmuseum:
Adriaen de Vries geldt als de Michelangelo van de Nederlandse beeldhouwkunst. Het laat in een klap zien dat Nederlandse kunstenaars al vroeg in de zeventiende eeuw van wereldformaat waren. Het is daarom fantastisch dat wij dit beeld dankzij steun van vele particuliere en institutionele fondsen hebben kunnen verwerven voor het Nederlands kunstbezit.

Adriaen de Vries
De ´keizerlijk beeldhouwer´ Adriaen de Vries werd in 1556 in Den Haag geboren en verwierf grote faam in het buitenland. Na een loopbaan in Italië en Duitsland werd hij in 1601 benoemd tot beeldhouwer van de Habsburgse keizer Rudolf II in Praag, de grootste kunstverzamelaar van zijn tijd. De Vries bleef tot zijn dood in Praag, werkend aan opdrachten voor vorsten in heel Europa.

Het geheim van de kunstgeschiedenis
Lang gold Adriaen de Vries als een van de geheimen van de kunstgeschiedenis, als een van de meest geniale en oorspronkelijke beeldhouwers ooit, maar alleen bij insiders bekend. Mede dankzij de grote overzichtstentoonstelling die het Rijksmuseum (samen met het Nationalmuseum in Stockholm en het J. Paul Getty Museum in Los Angeles) over de beeldhouwer organiseerde (1998-2000) worden zijn bronzen alom gerekend tot belangrijkste beeldhouwkunst van zijn tijd.

Toevallig ontdekt
De bronzen mansfiguur werd in 2010 bij toeval ontdekt op de binnenplaats van Schloss Sankt Martin (Oostenrijk). Daar stond het beeld tenminste al sinds ca. 1700. Na de dood van de kunstenaar in 1626 werd het waarschijnlijk door zijn Nederlandse erfgenamen verkocht.

Wereldberoemd beeldhouwer
Beelden van Adriaen de Vries bevinden zich in grote musea over de hele wereld. Het Rijksmuseum bezat tot dusver een werk op klein formaat, het bronzen reliëf Bacchus en Ariadne. Een groter beeld van een Triton is sinds 1977 in langdurig bruikleen van het Nationalmuseum Stockholm. Dankzij de aankoop van dit beeld is Adriaen de Vries nu voor het eerst ook op monumentale schaal in de collectie Nederland vertegenwoordigd. En daarmee is een oude wens in vervulling gegaan. Vanaf directeur Van Schendel koesterde het Rijksmuseum de wens om een werk van De Vries te kopen. Eerder deed het Rijksmuseum een verwoede poging om een beeld van De Vries te verwerven, die opzet mislukte door gebrek aan middelen. Het beeld dat nu is verworven werd in 2011 aangeboden bij Christie’s in Londen maar werd te elfder ure uit de veiling teruggetrokken. Ook toen stond het Rijksmuseum met steun van bovengenoemde fondsen paraat deze kans te grijpen. Dankzij opnieuw de ruimhartige steun van de Nederlandse particuliere fondsen beschikt Nederland nu over dit beeld van ‘s lands belangrijkste beeldhouwer ooit.

Foto: Bacchant, Adriaen de Vries, 1626. Foto: Jan Kees Steenman


Lees meer

Volg ArtListings


Site by Artimin